Caltta
Tryggt - Säkert - Effektivt


Kan ni bedriva verksamhet utan mobilnät?
Många klarar inte det!


I vinter kan samhället drabbas av planerade strömavbrott och i värsta fall räcker mobilmasternas reservkraft inte till.
*
Med egen radiokommunikation kan både
tal och text fortsätta inom givna förutsättningar!


Säkra er internkommunikation i tid - Det blir bättre då!


Kontakta oss - Vi söker också återförsäljare